Лист голови уряду Кубанської Народної Республіки Луки Бича до Голови ОУН Андрія Мельника.

Сьогодні, 16 лютого 2021 року виповнюється 103 річниця створення Кубанської Народної Республіки. Провідники Кубані чітко розуміли, що тільки в єдності усіх українських земель – запорука успішної та сильної України.

Професор Лука Бич
Модржани, біля Праги 11 травня 1941 року
Високоповажаному Панові Полковникові
Андрієві Мельникові, Голові
Проводу Українських Націоналістів
у місці постою.


Високоповажаний Пане Полковнику!
Переживаємо часи, коли важиться доля багатьох європейських держав і народів та коли ціла Европа стоїть напередодні реорганізації її життя на нових основах. За цих обставин є цілком правдоподібним, що наслідком подій уже ближчого часу реально стане проблема відродження самостійної Української Держави.
Яко Голова Проводу Українських Націоналістів стоїте Ви, Пане Полковнику, перед незвичайно важливим і відповідальним завданням бути виразником й оборонцем державно-національних прав і інтересів цілої Української Нації та її змагань до осягнення необхідного для неї життєвого простору. Тому я, як Кубанський козак-українець, вважаю за свій обовязок висловити Вам свою думку в справі політичного положення Кубані й південно-східніх кордонів Української Держави. До цього зобовязує й управнює мене та обставина, що Кубанське населення й, зокрема, Кубанське козацтво, висуваючи мене на дуже відповідальні становища Голови Кубанського Краевого Уряду в 1917- 1918 роках та Голови Кубанської Законодавчої Ради й Голови Надзвичайної Закордонної Делегації Кубанської Краєвої Ради в 1918-1920 роках, тим самим висловили мені довіря, а водночас накладали на мене й правні та моральні обовязки заступати й боронити інтереси цього населення, зокрема перед рішаючими міжнародніми чинниками. Я вважаю, що ці моральні обовязки і до цього часу залишаються в силі, бо Кубань і досі є в неволі.
Кубанський Край, переважаючу більшість населення якого складають Українці, мусить належати до складу Української Держави. Одночасно з тим підкреслюю, що землі між східними кордонами Совітської України, долішньої Волги, Каспійським морем і Кавказькими горами, заселеними ріжними Гірськими племенами, складають нероздільну частину життєвого простору України, куди століттями йшло українське населення. І тому ті частини цієї території, які лежать поза територією Кубані і в яких українське населення
складає більшість, мусили би належати до суцільної території Української Держави.
Складаючи на Ваші руки повишу свою заяву, роблю це в пересвідченні,
що тим можу прислужитись для добра Української Нації й свого рідного Кубанського Краю, як я це добро по своїй совісті розумію.


Прошу прийняти. Високоповажаний Пане Полковнику, вислови моєї
до Вас правдивої пошани й побажання найбільших успіхів у Вашій праці.