Українське слово-Літаври

Газета «Українське слово – Літаври»

Газета «Українське слово − Літаври» є офіційним друкованим органом Організації Українських Націоналістів. Особливу увагу видання приділяє правдивому висвітленню історії українського національно-визвольного руху, героїчного Чину Організації Українських Націоналістів та її провідних діячів, актуальним питанням національного та державного будівництва сучасної Незалежної України.

Шеф-редактор – Михайло СИДОРЖЕВСЬКИЙ.
Головний редактор – Ніна СКОЧКО.
Заступник головного редактора – Ніна ГОЛОВЧЕНКО.

Редакційна рада: Богдан ЧЕРВАК (голова), Ніна ГОЛОВЧЕНКО, Михайло СИДОРЖЕВСЬКИЙ, Сергій КОТ, Олександр КУЧЕРУК, Ніна СКОЧКО, Борис ГУМЕНЮК, Микола ЗУБКОВ, Вадим ДЖУВАГА.