Грані слова: Про значущий і значимий

Тетяна Кришталовська

Тетяна Кришталовська

Урок 11. Про значущий і значимий

Прикметник значимий скалькований з російської мови і не відповідає граматичним нормам української мови. Правильний варіант – значу́щий: суспільно значу́ще вида́ння, значу́щі частини слова. Те саме стосується й іменника значимість, який потрібно замінювати лексемою значущість: статистична значущість, значущість коефіцієнтів.

Чому суспільно значущий треба писати окремо? Бо згідно з правописом «прислівники, утворені від більшості відносних прикметників, як правило, зберігають на собі логічний наголос і не зливаються в одне слово з наступним прикметником або дієприкметником». Приклади: абсолютно сухий, діаметрально протилежний, чітко окреслений.

Які синоніми можна дібрати до прикметника значущий, щоб урізноманітнити виклад? Скажімо, аргументи можуть бути вагомими, події – важливими, справи – ваговитими, книжки – змістовними, результати – неабиякими, жести – промовистими, погляди – багатозначними.

 

Передруковувати матеріали рубрики «Грані слова» без згоди автора заборонено.

 

Залишити відповідь