Грані слова: Зворотні дієслова

Тетяна Кришталовська

Тетяна Кришталовська

Урок 3. Зворотні дієслова

Майже всі тексти, з якими мені випадає працювати, хибують неправильним використовуванням зворотних дієслів, або дієслів із постфіксом ‑ся(-сь), а тому і засиллям пасивних конструкцій. Не минуло жодного дня без того, щоб я не натрапила на помилки такого типу!

Зворотні дієслова доцільно вживати, коли треба позначити:

  1.  дію, що спрямована на самого діяча (голюся, миюся, одягаюся);
  2.  взаємозворотну дію (листуюся, змагаємося, миримося);
  3.  дію, яку особа виконує у своїх інтересах (будуюся, пакуюся);
  4. дію, що називає типові ознаки, зосереджені в дії самого суб’єкта (собака кусається, папір рветься).

В усіх інших випадках зворотних дієслів потрібно уникати.

Наведу кілька речень:

Учень сприймався майстром передусім як джерело безкоштовної робочої сили.

Оздоблювання предметів одягу здійснюється третіми особами.

Особливості ранньомодерної доби розглядалися київськими істориками.

Як бачимо, в усіх трьох реченнях є активний учасник дії (майстер – у першому реченні, треті особи – у другому, історики – у третьому), але через недоречне вживання дієслів на ‑ся(-сь) він набуває форми пасивного учасника (іменник стоїть не у називному відмінку, а в орудному). Такі речення звучать неприродно для української мови і калькують російські синтаксичні моделі.

Виправити помилку легко. Треба повернути активному учасникові дії називний відмінок й уникнути зворотного дієслова:

Майстер сприймав учня передусім як джерело безкоштовної робочої сили.

Оздоблювання предметів одягу здійснюють треті особи (Предмети одягу оздоблюють треті особи).

Особливості ранньомодерної доби розглядали київські історики.

Інші варіанти уникання зворотних дієслів (коли в реченні немає активного учасника дії):

  • Зробити речення неозначено-особовим (таким, у якому дія, позначена дієсловом-присудком, стосується багатьох осіб, перелік яких зайвий або неможливий):

Класичними вважаються праці Івана Огієнка → Класичними вважають праці Івана Огієнка.

Така образа сприймалася у суспільстві як непристойна → Таку образу сприймали у суспільстві як непристойну.

Пересічний мешканець Гетьманщини рідко згадувався у джерелах → Пересічного мешканця Гетьманщини рідко згадували у джерелах.

  • Зробити речення безособовим, використавши безособові дієслівні форми на ‑но, ‑то:

У книжці використовуються архівні матеріали → У книжці використано архівні матеріали.

У розділі розглядаються цікаві випадки з життя відомих осіб У розділі розглянуто цікаві випадки з життя відомих осіб.

Залишити відповідь