У Києві учні Ніли Волошиної вшанували пам’ять своєї «наукової мами»…

Ніна Головченко

Ніна Головченко

Дочка вкраїнської культури
Учений, методист літератури –
Вона плекала волошкове слово,
Оберігала мову калинову.
Не доспівала, не договорила,
Засіяную ниву залишила…
У ясних зоряхі у чистих водах
Цвіт її слова зав’язався плодом…
(Володимир Ткаченко,
доктор педагогічних наук, професор)

17 травня 2019 року в Києві в Інституті педагогіки НАПН України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство». 

Чергове зібрання авторитетних науковців в галузі методики навчання мови та літератури присвячено ушануванню пам’яті Ніли Йосипівни Волошиної (1940−2010), доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України.  

Ніла Йосипівна Волошина понад 40 років свого професійного життя присвятила розвиткові літературної освіти в загальноосвітній школі як учитель-практик і викладач ЗВО, автор монографій, програм і підручників, Концепції і першого Державного стандарту з предметної освітньої галузі. Н. Й. Волошина очолювала лабораторію методики української і російської літератури Інституту педагогіки АПН України, працювала заступником директора з наукової роботи, головним науковим співробітником лабораторії літературної освіти, заступником голови спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України із захисту кандидатських дисертацій з теорії і методики навчання української мови, української та зарубіжної літератур. Завдяки творчій наполегливій праці Ніла Йосипівна здобула авторитет провідного вченого-методиста з української літератури. Вона досліджувала проблеми естетичного виховання учнів засобами художньої літератури, розробляла наукові засади підручникотворення, працювала над методикою викладання літературних курсів за вибором у профільній школі.

У творчому доробку професора Ніли Йосипівни Волошиної понад 300 наукових праць із проблем методики викладання літератури, зокрема, навчальна програма з української літератури для загальноосвітньої школи, підручники з української літератури для 5, 8, 9 класів, один із яких удостоєний першої премії АПН України в галузі підручникотворення, колективні монографії, методичні посібники.

Ніла Йосиповна залишила по собі велику й потужну наукову школу: 5 докторів і 39 кандидатів наук, які успішно реалізують її методичні ідеї у наукових дослідженнях уже своїх учнів. 

Наукова проблематика конференції торкалася таких питань:

 • Теоретико-методичні концепти наукової спадщини Н. Й. Волошиної.
 • Формування предметних і ключових компетентностей учнів в умовах сучасного освітнього простору.
 • Актуальні питання підручникотворення освітньої галузі«Мови і літератури»: історія, теорія та інновації.
 • Професійна творчість учителя-словесника в інноваційних вимірах.
 • Актуальні питанняметодики навчання української, зарубіжної літератури та лінгводидактики.

Модерувала Сьомі Волошинські читання доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України Таміла Яценко.

Методичною родзинкою заходу стала своєрідна інтродукція – відеоряд про життя і науково-методичну діяльність Ніли Йосипівни, який учасники конференції переглянули під звук пісні Андрія Кузьменка (гурт «Скрябін») «Старі фотографії». Саме ці світлини, де учасники читань бачили не лише відбиття життєвих етапів Ніли Йосипівни, а й самих себе поруч із нею то на захистах дисертацій, то на конференціях, то на зібраннях у лабораторії літературної освіти, ― визначили щиру, творчу та конструктивну атмосферу наукового заходу.

На зібранні виступили доктори педагогічних наук Надія Бібік, Олександра Савченко, Ганна Токмань, Ніна Голуб, Світлана Жила, Юрій Бондаренко, Олександр Ляшенко, головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин МОНУ Олена Котусенко, член-кореспондент НАПН України Юрій Мальований та ін.

У спогадах про науковця Волошину мовці говорили насамперед про людські якості Ніли Йосипівни: її доброту, небайдужість і душевну щедрість, її любов до України та української літератури, її реальну педагогічну діяльність і в школі, і в Інституті педагогіки, її жіночу чарівність, любов до матері, відповідальність за родину, її багатогранність. Адже Ніла Йосипівна встигала і маму в селі навідувати, і програми/підручники з літератури укладати, і підтримати в зародку Православну церкву України, і квіти викохувати, і ділитися з нужденними, і дати доречні рекомендації, зігріти теплом, пригостити смачною кавою майбутніх кандидатів/докторів наук, що з трепетом у серці стукали у двері кабінету заступника директора з наукової роботи (!) – Ніли Волошиної…

У діалогах про наукові-методичні проблеми науковці торкалися проблем:

 • формування компетентного читача на уроках літератури (не носія суми знань у рожевих окулярах, а мудрої молодої людини, що здатна до критичного сприймання і літератури, і життя у всіх його проявах);
 • збереження української самоцінності, самодостатності, самобутності на шляху до Європи;
 • кількісного перевантаження шкільних програм текстами, що породжує часом поверхове, схематичне ознайомлення з ними (Ніла Волошина свого часу наголошувала: важлива не кількість творів у програмі, а якість роботи над ними);
 • браку сучасних авторів у програмі з літератури, а відтак і реальних знань і у вчителів, і в учнів про сучасний літературний процес в Україні. (Світлана Жила наголосила на потребі залучати на уроки літератури сучасних письменників – розмова з митцем про його твір поглиблює сприймання учнями художнього тексту);
 • домінування теми підготовки до ЗНО в 11 класі середньої школи, що негативно впливає на якість уроків літератури у старших класах;
 • необхідності поєднання зусиль літературознавців, методистів і вчителів під час укладання/коригування програм з літератури для НУШ (нової української школи);
 • опертя на українські педагогічні традиції і здобутки під час укладання підручника з української літератури, зокрема на концепти Василя Сухомлинського, який наголошував: «Джерело дитячого бажання вчитися – в напруженні розумових зусиль, в радощах перемог» (Ганна Токмань) та ін.

Також учасники конференції обговорили заходи на вшанування 80-річчя Н.Й.Волошиної, що припадає на 2 січня 2020 року.

За підсумками конференції видано збірник тез «VII Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 травня 2019р. Київ : УОВЦ «Оріон», 2019, 373 с. Окрім книги, кожен автор збірника отримав також сертифікат учасника конференції.

По завершенню читань і підбиття підсумків VII Волошинських читань учасники заходу продовжили неформальне спілкування в режимі кави-брейк. Увечері відвідали виставу в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

18 травня учасники конференції, спільно із сином Володимиром та його сім’єю, ушанували пам’ять Ніли Волошиної біля її могили в м.Вишневому, Києво-Святошинського району, Київської області.